Dnia 18-12-2010 r. w siedzibie Klubu przy ul. Słowackiego 2 A odbyło się zebranie Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej. W spotkaniu wzięli udział: Tadeusz Korusiewicz, Marian Tomasik, Bronisław Błach, Daniel Wieczorek, Marek Łukasik, Andrzej Knapik, Józef Dobrowolski. Porządek zebrania przewidywał:

  1. Nadanie tytułu „Honorowego Członka Klubu” naszym byłym piłkarzom
  2. Coroczne spotkanie opłatkowe.

Na wniosek Prezesa Klubu Pana Tadeusza Korusiewicza Zarząd podjął decyzję o nadaniu tytułu „Honorowego Członka Klubu” naszym byłym zawodnikom.

  1. Romanowi Grzybowskiemu
  2. Henrykowi Perlakowi
  3. Krzysztofowi Kostce
  4. Jerzemu Kapiasowi

W uzasadnieniu decyzji Pan Prezes Korusiewicz podkreślił bardzo duży wkład, proponowanych do odznaczenia zawodników, w podnoszenie poziomu sportowego naszej drużyny jak również przyczynienia się do awansu naszej drużyny do klasy okręgowej. Byli także trzonem drużyny grającej w klasie okręgowej.

Po części oficjalnej zebrania odbyło się spotkanie opłatkowe. Zebrani podsumowywali miniony rok. Podkreślano bardzo dobry start w rundzie jesiennej rozgrywek „A” klasy. Łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym oraz awansu do klasy okręgowej.