W drugiej połowie stycznia 2010 r. została podpisana umowa na wykonanie prac budowlanych w ramach realizowanego przez Gminę Siewierz projektu pn. „Przebudowa stadionu sportowego LKS Przemsza w Siewierzu.”

Zakres robót budowlanych obejmował przebudowę płyty stadionu sportowego, budowę budynku techniczno – socjalnego zadaszonego trybuną oraz oświetlenie terenu stadionu. W ramach przebudowy płyty stadionu powstały: boisko główne o nawierzchni z trawy naturalnej, boisko treningowe o nawierzchni z trawy naturalnej, dwa korty tenisowe o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz trybuna sportowa o konstrukcji stalowej z 236 miejscami siedzącymi. Ponadto wybudowana została kanalizacja odwodnienia obiektu, drogi i parkingi z kostki betonowej, ogrodzenie, ławki i kosze oraz zagospodarowana zostanie zieleń. Budynek techniczno-socjalny zadaszony trybuną z 416 zadaszonymi miejscami siedzącymi stanowi zaplecze stadionu z szatniami dla 2 drużyn piłkarskich i szatnią dla sędziów z węzłami sanitarnym, pomieszczeniem biurowym i magazynowym stadionu, a także sanitariatami dla kibiców.

Całkowity koszt tej dużej i znaczącej inwestycji wyniósł ponad 4,3 mln złotych. Na ten cel Gmina Siewierz otrzymała gwarancję dofinansowania w wysokości prawie 2 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007 – 2013.

pagestadiumStadion przed przebudową. (wejście od ul. Sportowej, trybuna główna).
Źródło: www.zwiedzamstadiony.pl

17-0Poprzedni budynek klubowy (techniczno-socjalny). Źródło: Kurier Siewierski – dodatek specjalny.

Plac budowy został przekazany wykonawcy 27 stycznia 2010. Do tej pory wytyczono już budynek zaplecza socjalno – technicznego oraz po usunięciu starych trybun rozpoczęto wykop pod fundamenty tego obiektu. Zgodnie z zawartą umową budowa budynku techniczno – socjalnego wraz z elementami pozwalającymi na jego użytkowanie ma zakończyć się do 31 grudnia 2010 r., natomiast całość prac do 31 marca 2012 roku. Wykonawca wstępnie zadeklarował skrócenie okresu realizacji inwestycji, wskazując koniec 2011 roku jako termin zakończenia robót.

page11
Ostatecznie stadion oddano do użytku w październiku 2011 roku. Inauguracyjnym spotkaniem (16 października 2011) na nowym obiekcie był mecz  pomiędzy LKS Przemsza Siewierz a LKS Tęcza Błędów (Dąbrowa G.), jeszcze w a-klasie, wygrany przez siewierzan 3-1. Obecnie drużyna z Siewierza występuje w IV lidze śląskiej grupie 1.

stadium2

Płyta główna

Rozmiar: 105m x 64m

Wyposażenie: sztuczne oświetlenie

Trybuny: 652 miejsca siedzące: 416 zadaszonych, 236 niezadaszonych

Szatnie: w budynku klubowym bezpośrednio przy boisku znajdują się 2 wyposażone w pełen węzeł sanitarny szatnie dla drużyn piłkarskich. Dodatkowo szatnia sędziowska.

Boisko treningowe

Rozmiar: niepełnowymiarowe

Oprócz płyty głównej z trawy naturalnej, obiekt składa się z niepełnowymiarowego boiska treningowego również z trawy naturalnej oraz 2 kortów tenisowych (syntetyczne).

12038448_916317621767323_6701587377546094703_nfoto: footballcode.eu