LKS

Skład Zarządu LKS Przemsza Siewierz

wybrany 8.04.2019 r.

1. Agnieszka Sobczyk – Prezes Klubu

2. Mateusz Dobrowolski – Zastępca Prezesa

3. Mariusz Duda – Zastępca Prezesa

zarzad

4. Aleksandra Legawiec Skarbnik/Księgowa

5. Wacław Świeboda – Sekretarz

6.  Bartosz Kańtoch – Członek Zarządu ds. dzieci i młodzieży

hdrpl

PREZES HONOROWY – Tadeusz Korusiewicz

Komisja rewizyjna w składzie:
Kamil Ostaszewski – przewodniczący
Edward Czapla – członkowie