W dniu 30 styczna 2011 r. w trakcie trwania w miejskiej hali sportowej w Siewierzu turnieju eliminacyjnego o puchar Włodzimierza Mazura odbyła się miła uroczystość. Na wniosek Prezesa LKS „Przemsza Siewierz” Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach przyznał wieloletnim działaczom naszego klubu, Andrzejowi Knapikowi złotą, a Janowi Kosteczce i Marianowi Tomasikowi srebrną Odznakę Honorową Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Odznaki w imieniu Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach wręczył odznaczonym W-ce Prezes Podokręgu Sosnowiec Jan Pawłowski oraz Prezes LKS Przemsza Siewierz Tadeusz Korusiewicz. Ze względów rodzinnych, nie był obecny na uroczystości wręczaniu odznaczeń Pan Marian Tomasik. Odznakę na spotkaniu w siedzibie klubu przekazał mu Prezes Tadeusz Korusiewicz.