W rundzie wiosennej sezonu piłkarskiego 2010/2011 o mistrzostwo „A” klasy nasza drużyna będzie rozgrywała swoje mecze których będzie gospodarzem, gościnnie na boisku „Niw” Brudzowice. Zarząd LKS „Niwy” wyraził zgodę na to byśmy rozgrywali mecze na ich boisku. Zmianę miejsca rozgrywania meczy wymusiła decyzja Zarządu LKS „Ostoja ” Żelisławice który nie wyraża zgody na dalsze rozgrywanie meczy na ich boisku. Decyzję swoją argumentuje bardzo dużym zniszczeniem płyty boiska w rundzie jesiennej. Przedstawiciele Zarządu „Ostoi” interweniowali w tej sprawie u Pana Burmistrza Zdzisława Banasia. Pan Burmistrz uznał ich racje.

W rozmowie z Prezesem Klubu Panem Tadeuszem Korusiewiczem, Pan Burmistrz przekonywał, że stan płyty boiska w Brudzowicach jest bardzo dobry w przeciwieństwie do płyty boiska „Ostoi”. Podkreślał także, że dużo lepszy, w stosunku do zaplecza w „Ostoi”, jest stan, nowo oddanego do użytku, zaplecza socjalnego na obiekcie „Niw”.

Uwzględniając sugestie Pana Burmistrza Zarząd podjął decyzję o rozgrywaniu meczy na boisku „Niw” Brudzowice.