Zarząd Ludowego Klubu Sportowego Przemsza Siewierz pragnie poinformować, iż w dniu 3 kwietnia (niedziela) 2016 r., w sali Remizy OSP Siewierz-Rynek, o godz. 16.00, odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu za lata 2012-2016.

Porządek obrad.

 1. 1. Otwarcie zebrania
 2. 2. Odczytanie porządku zebrania
 3. 3. Wybór członków komisji
  a) skrutacyjnej – trzy osoby
  b) uchwał i wniosków
 4. 4. Wybór protokolanta zebrania
 5. 5. Wybór przewodniczącego zebrania – zwykła większością głosów spośród członków klubu
 6. 6. Przyjęcie porządku zebrania
 7. 7. Przedstawienie sprawozdania za okres 20.04.2012 r. – do 3.04.2016 r.
  a) sprawozdanie prezesa
 8. 8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
 9. 9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 10. 10. Wybór nowych władz Klubu
 11. 11. Podjęcie uchwały w sprawie obchodów 70-tej rocznicy powstania Klubu
 12. 12. Wolne wnioski – dyskusja nt. działalności Klubu
 13. 13. Zakończenie zebrania