Ludowy Klub Sportowy Przemsza Siewierz pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się przekazać naszemu Klubowi 1% podatku za rok 2013. We współpracy z Fundacją Studencką „Młodzi-Młodym” z Częstochowy udało nam się zebrać 1 718,85 zł. Pozyskane środki zostały wykorzystane w całości, zgodnie ze statutem Klubu jak i Fundacji, na:

–  zakup sprzętu i odzieży sportowej,
– zakup wyposażenia, modernizację i utrzymanie obiektu klubowego (w postaci regałów na sprzęt, stroje i dokumentację klubową oraz witryn na puchary, dyplomy i inne trofea klubowe).

Mamy również nadzieję, że i w przyszłym roku skorzystacie Państwo z możliwości przekazania 1% podatku za 2014 rok i wsparcie nim naszych starań o prawidłowy rozwój Klubu.

Podziękowania należą się również Fundacji Studenckiej „Młodzi-Młodym”, z którą klub współpracuje przy zbieraniu datków i bez której wsparcia cała akcja nie byłaby możliwa.

JESZCZE RAZ BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM