W sobotę, 19 listopada 2016 roku, w Restauracji „Jędrusiowa Izba” w Siewierzu odbyły się główne uroczystości Jubileuszu 70-lecia powstania i działalności Ludowego Klubu Sportowego Przemsza Siewierz. Wśród licznej reprezentacji zaszczytnych gości sobotnich uroczystości znaleźli się między innymi: Prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej, a jednocześnie członek zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Henryk Kula, Przewodniczący Komisji Odznaczeń Śl. ZPN Władysław Drożdżal, Prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręgu Sosnowiec Józef Grząba, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych Jacek Staniewski, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, zastępca Burmistrza MiG Siewierz Dariusz Waluszczyk, Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu Damian Dawczyński, Wiceprezes PPUH „Dolomit” Kopalnia „Ząbkowice” S.A. Zbigniew Grochalski, byli i obecni piłkarze Przemszy, byli i obecni działacze oraz prezesi Klubu, przedstawiciele gminnych klubów sportowych oraz zaproszeni goście.

Na początku uroczystości głos zabrał Prezes LKS Przemsza Siewierz Tadeusz Korusiewicz, który w swoim wystąpieniu odniósł się do historii i początków siewierskiego Klubu i nawiązał do najważniejszych jego sukcesów. W dalszej części  nie zabrakło oficjalnych przemówień ze strony przybyłych gości, symbolicznych, okolicznościowych pucharów, upominków i życzeń, które przekazywane były na ręce obecnego Prezesa.

prz

puchary

Następnie byliśmy świadkami uhonorowania wielu byłych i obecnych działaczy, którym zostały wręczone zaszczytne odznaczenia związkowe przyznane przez Śląski ZPN w Katowicach, Polski Związek Piłki Nożnej oraz Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Katowicach. Henryk Kula podczas akademii jubileuszowej odznaczył najbardziej zasłużonych. Wyróżnieni honorowymi odznakami Śląskiego Związku Piłki Nożnej zostali – brązową: Łukasz Grochalski, Bartosz Kańtoch, Grzegorz Karcz, Paweł Korusiewicz, Krzysztof Rok; srebrną: Adam Duda, Krzysztof Gwoździewicz, Henryk Kleszcz, Jadwiga Klimas, Jacek Korusiewicz, Marek Łukasik i Janusz Woźniak oraz złotą: Andrzej Rok, Apolonia Sołtysik i Jan Suchorończak.

Natomiast honorowymi odznakami Polskiego Związku Piłki Nożnej nagrodzeni zostalibrązową: Józef Dobrowolski, Andrzej Knapik, Adam Małota, srebrną: Antoni Madej, Henryk Orłowski i Marek Ziaja oraz złotą prezes Tadeusz Korusiewicz, który w imieniu klubu odebrał także pamiątkowy grawerton od Prezesa ŚlZPN.

lzs

sala

Prezes Śląskiego Zrzeszenia LZS Jacek Staniewski uhonorował odznaczeniami związkowymi następujące osoby – brązową: Agnieszka Sobczyk, Aleksandra Legawiec, Mariusz Duda, Mateusz Dobrowolski, Jerzy Skalski; srebrną: Marcin Chabiński, Jan Kosteczka, Wacław Świeboda; złotą: Alfred Grochalski, Bronisław Błach, Jerzy Sikora, Krzysztof Korusiewicz.

Na koniec głos zabrał pan Jan Suchorończak, jeden z założycieli Klubu, który przypomniał jeszcze wiele istotnych wydarzeń z pięknej i bogatej historii LKS-u. Nasza Przemsza bez wątpienia przez te długie lata stała się prawdziwą wizytówką Siewierza.

Część oficjalną obchodów Jubileuszu zakończył wydany w „Jędrusiowej Izbie” uroczysty obiad.

Skrót z uroczystości oczywiście od iTVSiewierz.

puchar