W dniu wczorajszym (7.04.2019 r.) w sali OSP Siewierz-Rynek odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ludowego Klubu Sportowego Przemsza Siewierz. Oprócz członków Klubu, kibiców, piłkarzy i członków ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na zebraniu pojawili się przedstawiciele Samorządu w postaci: Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia, jego zastępcy Damiana Dawczyńskiego, Wicestarosty Będzińskiego Dariusza Waluszczyka, Dyrektora MGCKSiT Jacka Gruszczyńskiego oraz Prezesa ŚlZPN Podokręgu Sosnowiec Józefa Grząby.

hdrpl

Po wyborze przewodniczącego zebrania i wyborze komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków, przedstawiciele Zarządu przedstawili sprawozdania z działalności Zarządu i finansowego za 2018 rok. Podobne sprawozdanie przedstawiła Komisja Rewizyjna. Jednogłośnie udzielono absolutorium dla ustępującego Zarządu oraz ustalono liczbę składu Zarządu z siedmiu do sześciu Członków. Ponieważ dotychczasowy, wieloletni Prezes Pan Tadeusz Korusiewicz zrezygnował z pełnienia tejże funkcji z powodów zdrowotnych, przeprowadzono wybór nowego Prezesa spośród wyłonionych nowych członków.

W głosowaniu jawnym, na nowego Prezesa LKS Przemsza Siewierz wybrano Panią Agnieszkę Sobczyk (dotychczasowego Sekretarza klubu). Zastępcami Pani Prezes zostali Pan Mateusz Dobrowolski oraz Pan Mariusz Duda. Na sekretarza wybrano Pana Wacława Świebodę, a funkcję skarbnika pełnić będzie Pani Aleksandra Legawiec. Członkiem ds. dzieci i młodzieży został Pan Bartosz Kańtoch. Wyłoniono również nową Komisję Rewizyjną, której przewodniczyć będzie Pan Kamil Ostaszewki wraz z członkami – Panem Jerzym Skalskim i Panem Edwardem Czaplą.

Zebrani nie zapomnieli o dotychczasowym, wieloletnim prezesie klubu Tadeuszu Korusiewiczu, który z uwagi na pogarszający się stan zdrowia zrezygnował z dalszego piastowania tej funkcji. Uznając wieloletnie zasługi Tadeusza Korusiewicza uczestnicy zebrania, w drodze uchwały, ustanowili go Honorowym Prezesem siewierskiego LKS-u. Prezes Korusiewicz, związany z siewierska piłką od 1965 roku (jako piłkarz), pod koniec lat 80-tych jako kierownik drużyn młodzieżowych i seniorskich, przewodził klubowi w sumie przez 6 kadencji, w tym ostatnie 4 nieprzerwanie.

Po podjęciu i odczytaniu uchwał na koniec zebrania głos zabrał Burmistrz Zdzisław Banaś, gratulując nowo wybranemu Zarządowi i który z uznaniem odniósł się do wyników zespołu w ubiegłym i obecnym sezonie, zapewniając pełne poparcie i dalsze działania na rzecz dla Klubu przez siewierski Samorząd. Prawdą jest bowiem fakt, iż siewierscy działacze od lat cenią sobie również wzorcowe relacje z władzami miasta i tym samym liczą również na wsparcie. Prezes Grząba w swoim przemówieniu gratulując nowym Członkom powiedział, że ma nadzieję, że dalsza współpraca z Podokręgiem będzie tak owocna jak do tej pory.

Nowemu Zarządowi serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia i dalszych sukcesów sportowych!