Na podstawie uchwały Prezydium Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej odwołuje się mecze II i III ligi kobiet, IV ligi grupy I i II oraz katowickich Klas Okręgowych grupy I, II, III i IV z 23-24 marca 2013 i przenosi na 15.05.2013 (środa) godz. 17:30

Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach / www.slzpn.katowice.pl