Podczas wczorajszego posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach zapadła decyzja o zmniejszeniu liczby młodzieżowców w rozgrywkach IV ligi. Członkowie zarządu ŚlZPN, podjęli uchwałę, iż w sezonie 2017/2018 w rozgrywkach IV ligi prowadzonych przez Śląski Związek Piłki Nożnej będzie obowiązywał limit jednego młodzieżowca.

Kolejną zmianą w regulaminie od 1 lipca 2017 r. w rozgrywkach prowadzonych przez Śląski ZPN jest to, iż nie obowiązuje zasada, że dwie ostatnie kolejki muszą być rozegrane obligatoryjnie w tym samym terminie.

Następna zmiana mówi o tym, że w zawodach seniorów – IV liga, Klasa Okręgowa, Klasa A, B i C – drużyny są uprawnione do wymiany siedmiu zawodników przez cały czas trwania zawodów bez prawa ich powrotu do gry, z zastrzeżeniem, że w drugiej połowie zawodów można dokonać jedynie czterech wymian (przerwa zaliczana jest do pierwszej połowy).

Sędzia zawodów przed meczem nie musi już otrzymywać do wglądu kart zdrowia; obecnie protokół z zawodów będzie zawierał oświadczenie o posiadaniu przez zawodników aktualnych badań lekarskich, które podpisze kapitan i kierownik lub trener drużyny.

Na wczorajszym posiedzeniu rozpoczęła się również dyskusja, po której nadszedł moment głosowania ws. Polonii Bytom. Jednogłośnie, przy 19 głosach za, przyjęto uchwałę o dopuszczenie seniorskiej drużyny spółki Bytomski Sport do rozgrywek w II grupie IV ligi, która w sezonie 2017/2018 liczyć będzie 17 zespołów.

Źródło: ŚlZPN