Dokładnie dziś, 16 października, mija dokładnie sześć lat od pierwszego meczu na nowym Stadionie LKS Przemsza Siewierz. W XI kolejce A-klasy, w 2011 roku, w pierwszym meczu przy Sportowej 1 podejmowaliśmy LKS Tęczę Błędów i wygraliśmy 3-1 (1-1).

Krótko o modernizacji stadionu …

W drugiej połowie stycznia 2010 r. została podpisana umowa na wykonanie prac budowlanych w ramach realizowanego przez Gminę Siewierz projektu pn. „Przebudowa stadionu sportowego LKS Przemsza w Siewierzu.”

Zakres robót budowlanych obejmował przebudowę płyty stadionu sportowego, budowę budynku techniczno – socjalnego zadaszonego trybuną oraz oświetlenie terenu stadionu. W ramach przebudowy płyty stadionu powstały: boisko główne o nawierzchni z trawy naturalnej, boisko treningowe o nawierzchni z trawy naturalnej, dwa korty tenisowe o nawierzchni z trawy syntetycznej budowa oraz trybuna sportowa o konstrukcji stalowej z 236 miejscami siedzącymi. Ponadto wybudowana została kanalizacja odwodnienia obiektu, drogi i parkingi z kostki betonowej, ogrodzenie, ławki i kosze oraz zagospodarowana zostanie zieleń. Budynek techniczno-socjalny zadaszony trybuną z 416 zadaszonymi miejscami siedzącymi stanowi zaplecze stadionu z szatniami dla 2 drużyn piłkarskich i szatnią dla sędziów z węzłami sanitarnym, pomieszczeniem biurowym i magazynowym stadionu, a także sanitariatami dla kibiców.

Całkowity koszt tej dużej i znaczącej inwestycji wyniósł ponad 4,3 mln złotych. Na ten cel Gmina Siewierz otrzymała gwarancję dofinansowania w wysokości prawie 2 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2007 – 2013.