W dniu 13 grudnia 2010 r. w poniedziałek zmarł w wieku 81 lat w swoim domu w Siewierzu wieloletni działacz sportowy Pan Marian Majewski. Pan Marian był działaczem sportowym z zamiłowania. Utrzymywał ścisły kontakt z Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej w Katowicach. Był także działaczem naszego Klubu. Przez długie lata wspierał Klub w miarę posiadanych możliwości. W dowód jego zasług Zarząd LKS „Przemsza Siewierz” w roku 2006 nadał mu tytuł honorowego członka Klubu.

18 grudnia 2010 r. o godzinie 12:00, w Kościele parafialny pod wezwaniem św. Macieja w Siewierzu odbyło się nabożeństwo żałobne w intencji zmarłego Mariana Majewskiego. Po nabożeństwie Pan Marian Majewski został pochowany na cmentarzu parafialnym w Siewierzu. W uroczystościach żałobnych uczestniczyła rodzina zmarłego, koledzy z lat szkolnych , znajomi, był też obecny Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, przedstawiciele Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Katowicach, przedstawiciele klubów sportowych, Wspólnoty Leśno-Gruntowej oraz wielu mieszkańców Siewierza.

Cześć jego pamięci