Skład Zarządu LKS Przemsza Siewierz

wybrany 3.04.2016 r.

1. Tadeusz Korusiewicz – Prezes Klubu

2. Mariusz Duda, Mateusz Dobrowolski – Zastępcy Prezesa

3. Aleksandra Legawiec Skarbnik/Księgowa

4. Agnieszka Sobczyk – Sekretarz

5.  Bartosz Kańtoch – Członek Zarządu

Komisja rewizyjna w składzie:
Marek Łukasik – przewodniczący
Wacław Świeboda, Jerzy Skalski – członkowie